PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
Eddy Hagen – DeLichtDichter.be kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Eddy Hagen – DeLichtDichter.be, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Eddy Hagen – DeLichtDichter.be verstrekt. Eddy Hagen – DeLichtDichter.be kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres

WAAROM EDDY HAGEN – DELICHTDICHTER.BE UW GEGEVENS NODIG HEEFT

Eddy Hagen – DeLichtDichter.be verwerkt uw persoonsgegevens om vragen te beantwoorden. Daarnaast kan Eddy Hagen – DeLichtDichter.be uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van uw bestelling.

HOE LANG EDDY HAGEN – DELICHTDICHTER.BE UW GEGEVENS BEWAART
Eddy Hagen – DeLichtDichter.be bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt of tenzij er een wettelijk vereiste is (bv. fiscale verplichtingen zoals facturatiegegevens).

DELEN MET ANDEREN
Eddy Hagen – DeLichtDichter.be verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, bv. het bezorgen van een bestelling, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van Eddy Hagen – DeLichtDichter.be worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Eddy Hagen – DeLichtDichter.be gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS
Eddy Hagen – DeLichtDichter.be maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers die in de Verenigde Staten kunnen gevestigd zijn. Lees het privacybeleid van Google en Google Analytics voor meer informatie.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Eddy Hagen – DeLichtDichter.be te kunnen verstrekken.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Eddy Hagen – DeLichtDichter.be heeft hier geen invloed op.
Eddy Hagen – DeLichtDichter.be heeft Google geen toestemming gegeven om via Eddy Hagen – DeLichtDichter.be verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar eddy@delichtdichter.be. Eddy Hagen – DeLichtDichter.be zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN
Eddy Hagen – DeLichtDichter.be neemt de bescherming van uw gegevens ernstig en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Eddy Hagen – DeLichtDichter.be maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Eddy Hagen – DeLichtDichter.be verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Eddy Hagen – DeLichtDichter.be op via: eddy@delichtdichter.be.
DeLichtDichter.be is een website van Eddy Hagen.

Eddy Hagen – DeLichtDichter.be is als volgt te bereiken:
Vestigingsadres: Ten Eekhovelei 93, 2100 Deurne, België
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 2.256.126.562
Ondernemingsnummer: BE 0662.491.984
E-mailadres: eddy@delichtdichter.be

Close Menu